Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

 

TẦM NHÌN

Với năng lực và đam mê, VietBrand không ngừng hoàn thiện, phát triển để trở thành
doanh nghiệp tiên phong về chất lượng hàng đầu, về xây dựng thương hiệu, về chia
sẻ nguồn nhân lực, về thiết kế và in ấn…, sẵn sàng đồng hành cùng Quý khách hàng
trên con đường kiến tạo doanh nghiệp.

SỨ MỆNH

Với phương châm lấy chất lượng là mục tiêu, thời gian là đích đến, sự hài lòng của
khách hàng là thước đo thành công, VietBrand không ngừng mang lại những sản
phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín, đặc biệt “không sai hẹn” để hỗ trợ tốt nhất
cho công cuộc xây dựng thương hiệu của Quý khách hàng.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

TÍN: Đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.

 

TÂM: Coi trọng khách hàng và coi sự đánh giá của khách hàng là thước đo thành công

 

TRÍ: Coi sáng tạo là sức sống

 

TỐC: Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động

 

TINH: Tập hợp, đào tạo những con người tinh hoa để làm nên những sản phẩm – dịch vụ tinh hoa

 

NHÂN: Xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.